Om å åpne øynene

Om å åpne øynene

Min hovedoppgave som coach er å hjelpe til med å finne løsning på noe som i utgangspunktet oppfattes som et stort problem. 

Årsaken til "problemet" kan være mangfoldig, men når løsningen kommer virker den ofte ganske banal og snublende nær. "At jeg ikke har sett det før" er ofte reaksjonen. Det er slike øyeblikk jeg tenker at "yess - I did it again". 

Jeg betegner meg selv og mitt yrke som coach, mentor og rådgiver for mennesker som vil etablerie og utvikle "business".  Ofte går disse rollene i hverandre. Det handler om å lytte til hva klienten sier, speile det du hører tilbake, se raksjonen, trekke fram alternativer, gi innspill til valgmuligheter, sette tankene i perspektiv, se muligheter og legge til rette for gode valg. 

Mange av de jeg snakker med kommer med ferdige løsninger.De har lagt mye arbeid i forretningsideen sin, gjort undersøkelser og antakelser, skrevet mye inn i en forretningsplanmal, gjort alt "etter boka", og er primært ute etter aksept for det hele.

Et par spørsmål avslører gjerne fort at det meste arbeidet har vært gjort for å bygge opp om forretningsideen, uten å åpne øynene for realitetene. De har ikke lyttet til markedets behov og har vært døve for innspill som kan forstyrre "drømmen". De fortier gjerne fakta de ikke liker og overser problemstillinger som ikke passer inn. 
Slikt blir det fine historier av, men et skjørt fundament å bygge bedrift på.

Min oppgave er ikke å bedømme forretningsideer, men å realitetsbehandle dem. I det ligger å gi klienten muligheten til å se utfordringene og finne gode løsninger på dem. Til å sette seg realistiske mål og finne gode strategier for å nå dem. Til å forstå og akseptere risiko og til å finne motivasjon og styrke til å gjennomføre.

Min oppgave er å åpne andres øyne så de får se mulighetene.
Mitt magiske øyeblikket er når dette skjer. Da føler jeg at jeg gjør en forskjell. Mitt lille bidrag til en (forhåpentlig) bedre verden :-)

21.10.2014 14:32