Derfor har du nytte av en egen business-coach!

Derfor har du nytte av en egen business-coach!

Når man skal starte egen bedrift for første gang er det mye å sette seg inn i. Lover og regler er etter hvert blitt lette å orientere seg i gjennom nettsider som Lovdata.no, Regelhjelp.no, og andre offisielle nettsider som Altinn og Bedin. De fleste kommuner har også veiledningstjenester som holder kurs og kan hjelpe til med å orientere seg i jungelen av informasjon, og det finnes nok av nettsider med råd og tips for oppstartere og et vel av blogger og interessegrupper på sosiale medier med velmenende erfaringer og advarsler.

Faktisk er det så mye informasjon tilgjengelig at det er lett å gå seg vill. Hvem skal man høre på? Jo flere man spør, jo flere svar får man, og svarene er ofte motstridende og forvirrende, og kanskje også helt gale. Man blir mere forvirret enn klok, og det hele virker vanskelig og skummelt.   

Denne «overload» av informasjon blir lammende for fremdriften. Alle tanker blir like store og like betydningsfulle, og det blir vanskelig å gjøre de riktige valgene. For det er alltid DU som må gjøre valgene, og DU som må bære ansvaret for valgene du gjør.

Det er her en erfaren business-coach kan hjelpe til. Med sin fagkunnskap vet han hva som er riktig og galt og med sin erfaring vet han hva som funker og ikke funker. Med sin spørrende tilnærming trigger han de underliggende og grunnleggende tankene dine om hva du vil, hvor du vil, hvorfor du vil det og hva som er viktig for deg, slik at du relaterer valgene dine til dette. Det gir forståelse for «Hvorfor», trygghet for «Hvordan», og gir styrke og klarhet til framdriftens «Hvem», «Hva», «Hvor» og «Når»,

Denne helheten blir en kvalitetssikring av forretningsideen din på en måte som gir deg motivasjon og drivkraft til å gjennomføre, og gir klare og realistiske mål for retning, fart og resultater.  

En liten feil i starten kan koste dyrt å rette opp seinere. Gode planer og gode valg gir en tryggere og bedre start med færre feil.
Kanskje er investering i en egen business-coach den beste og mest lønnsomme investeringen du gjør?

Statistikk viser at kun 1 av 3 som starter bedrift får det til.
Har du noen gang tenkt på hvorfor?

18.08.2015 11:18