«Etablert.no» er et digitalt konsept for veiledning og rådgiving av etablerere av små bedrifter i hele Norge.
Gjennom prosessen «5 steg til etablert bedrift«, en prosess som jeg har utviklet og finpusset over flere år som etablererveileder, går vi trinnvis og systematisk til verks for å bygge opp et god forretningsplan som kan gjennomføres.

Gjennom denne prosessen får du også tilgang til maler for budsjett, forretningsmodell, forretningsplan samt ubegrenset tilgang til mailkorrespondanse for spørsmål, videre avklaringer, synspunkter etc på det du gjør.

Etter prosessen er gjennomført vil du ha tilgang på videre samtaler for oppfølging gjennom oppstartsåret.
Disse samtalene inngår ikke i «Prosess-pakken» og avtales og faktureres separat.

Dokumentert effekt!
Av 1000 som gjennomgikk denne prosessen valgte 85% å starte egen bedrift. Av disse var 80% fortsatt i drift etter 4 år.
Vi kan derfor trygt si at vi øker sjansen for å lykkes med 3-gangeren i forhold til gjennomsnittet.