Berger Bedriftsutvikling AS er en privat aktør med utgangspunkt i Drammen.

Vi dekker Sør-Øst-Norge fra Oslo til Agder og jobber fortrinnsvis gjennom andre, dvs etablerte veiledningsentere.
Våre primære  tjenester er personlig veiledning og rådgivning til etablerere og grundere, samt kurs i prosessen "Fra Ide til Suksess". 

Om oss

Berger Bedriftsutvikling AS har som visjon å bidra til etablering og utvikling av lønnsomme bedrifter gjennom å stimulere til gode, strategiske valg.

Vi jobber mye med bedrifter i veldig tidlig fase, dvs etablerere og grundere som enten har planer om å starte egen virksomhet, eller som nylig har startet opp. Vi jobber også med bedrifter som har befestet seg, men som ønsker å komme videre til "next level".

Gjennom business-coaching, mentoring og rådgivning gjør vi deg bedre i stand til å utvikle forretningsideen, forstå forretningsmodellen, gjøre kloke valg for forretningsplanen og kvalitetssikre det hele økonomisk.

Vi jobber etter Lean Start-Up-metodikken.
Gjennom samtalene gjør vi deg bedre i stand til å lykkes med dine planer.

Vår kompetanse

Vår kompetanse er bygget på:

•Formell utdannelse som ingeniør, bedriftsøkonom, coach og utøvende styrearbeid.

•Sertifisert «Inspirerende coach» fra Ringom-instituttet.

•Mange års erfaring som bedriftsleder i flere SMB-bedrifter

 • Mange års erfaring fra organisasjonsarbeid gjennom NHO, NITO og StyreAkademiet.

•Egen erfaring som etablerer av flere egne og andres virksomheter

•Business-Coach, veileder og rådgiver for mere enn 1000 etablerere og grundere for planlegging og gjennomføring av deres forretningsideer

•Kursholder og foredragsholder knyttet til emner som forretningsplanlegging, forretningsmodeller, økonomiforståelse, kommunikasjon, presentasjonsteknikk, styrekompetanse etc

•Gode og aktive relasjoner mot offentlige og private instanser for etablerervirksomhet, grundervirksomhet, inkubatorer , innovasjon og nyskaping.

Vi VET med andre ord hva det hele handler om.

Vår visjon og forretningside

•OM OSS: Berger Bedriftsutvikling AS er en privat aktør innen business-coaching, mentoring og rådgivning for bedrifter i veldig tidlig fase

•VÅR VISJON: Vi vil bidra til etablering og utvikling av lønnsomme bedrifter gjennom å finne gode forretningsmodeller og gjøre smarte, strategiske valg.  

•VÅR FORRETNINGSIDE: Gjennom samtalen gjør vi deg bedre i stand til å lykkes med dine planer. 

•VÅRE VERDIER:  Kompetanse, Respekt, Trygghet