Blogginnlegg

 • Follow Your Dreams

  Follow Your Dreams

  Dette er ofte rådet du får når du vil starte bedrift.

  Jeg tenker at dette ikke er det beste rådet du kan få. Drømmen i seg selv er gjerne målet og drivkraften, men nøkkelen til suksess er ikke å drømme stort, men å finne den riktige veien.

  Les mer…
  29.10.2020 11:32
 • Om å bygge kunderelasjoner

  Om å bygge kunderelasjoner

  En av de viktigste byggesteinene i forretningsmodellen din er å bygge gode kunderelasjoner. Særlig i den første tiden etter du starter opp, der du er ukjent og skepsisen kan være stor på hvorfor jeg skal kjøpe av deg. Du spør deg selv: Hvordan skal jeg gjøre dette? Må jeg være på Facebook? Hva MÅ jeg gjøre? Finnes det er "quick-fix" her?

  Les mer…
  12.02.2020 13:15
 • 10 viktige punkter å tenke på før du starter bedrift

  10 viktige punkter å tenke på før du starter bedrift

  Mange starter bedrift ut fra en ide de får, uten å vurdere hva det vil innebære.
  2 av 3 lykkes ikke med etableringen....
  Her kommer 10 punkter du bør tenke på før du starter opp, slik at du har større sjans til være blant de 30% som lykkes.

  Les mer…
  09.08.2019 14:14
 • Utdrag fra Etablererhåndboken: Kjøp og salg

  Utdrag fra Etablererhåndboken: Kjøp og salg

  Det er skrevet mange bøker om kjøp og salg, og det er mange teorier rundt dette temaet.
  Det basiske er «pølse – og -penger». Kunden får pølsen, du får pengene. Eller «Value-for-money». Kunden får verdiene og gir gladelig fra seg pengene.

  Vi skal se litt nærmere på prinsippene for dette gjennom «Value Proposition Canvas», som er Osterwalders etegnelse på figuren over.

  Les mer…
  20.06.2019 08:26
 • Utdrag fra Etablererhåndboken: Forretningsideen

  Utdrag fra Etablererhåndboken: Forretningsideen

  Selve forretningsideen kan uttrykkes gjennom tre kritiske elementer:


  PRODUKTET du skal levere. Det kan være et reelt produkt, et imaginært produkt eller en tjeneste. De helt elementære tingene du må tenke på er om du skal lage det selv, eller kjøpe det fra andre, eller kanskje begge deler.


  MARKEDET, dvs der du vil operere. Det kan være begrenset av geografi, av bransje eller andre forhold. Innenfor dette markedet vil du finne potensielle kunder, dvs de som kan tenkes å kjøpe fra deg. (NB: 80% av alle innenfor et definert marked vil høyst sannsynlig ALDRI kjøpe fra deg. Du bør ha en formening om hvem de 20% som er potensielle kunder er, og hvorfor de vil kjøpe av deg).


  ØKONOMIEN, dvs penger ut og penger inn i første omgang. Det umiddelbare målet med økonomien er at det må komme inn (omsetning) minst like mye penger som det renner ut (kostnadene).

  Forretningsideen kan skisseres som vist på bildet

  Les mer…
  02.06.2019 17:05
 • Utdrag fra Etablererhåndboken: Tidslinjen

  Utdrag fra Etablererhåndboken: Tidslinjen

  Planprosessen innebærer at du må gjøre grundige undersøkelser på mange områder.
  Vær OBS på at ting vil ta tid og at ting må gjøres i etapper. Kanskje må du løpe opp og ned trappene noen ganger før du sitter med den beste planen du kan ha for gjennomføringen.

  Men det er vel verd å bruke tid på dette. Tiden fra å ha en ide til å tjene gode penger på den er for de fleste lang. Denne tiden kan i hvert fall struktureres slik at det går an å planlegge ut fra gitte etapper. Vi skal gå igjennom de enkelte etappene her.

  Les mer…
  21.05.2019 12:55
 • Etablererhåndboken som merkevare

  Etablererhåndboken som merkevare

  Etablererhåndboken ® er nå registrert som egen merkevare. Det er også opprettet domenenavn på Etablererhåndboken.no og etter hvert vil det bli bygget opp nettside etc rundt dette.

  Les mer…
  08.05.2019 09:57
 • Utdrag fra Etablererhåndboken: Planleggingsfasen

  Utdrag fra Etablererhåndboken: Planleggingsfasen

  Planleggingsfasen er den billigste, mest ufarlige, men kanskje den viktigste fasen i å utarbeide en god forretningsplan. I denne fasen kan tankene fare fritt, mål og drømmer kan behandles som oppnåelige, alt er mulig og de villeste fantasier er lov å tenke.


  Dette utfordrer fantasien og kan gi grobunn for helt nye innfallsvinkler og muligheter.
  Etter hvert som denne fasen skrider frem vil en del av målene vise seg vanskelige, en del av drømmene må modereres, og den endelige planen skal være en plan som skal gjennomføres ut fra de resursene og de midlene du har hånd om, og ut fra hva du tror er den beste måten å gjennomføre det hele på.

  Les mer…
  03.05.2019 09:46
 • Utdrag fra Etablererhåndboken: -  Hva vil det si å starte egen bedrift?

  Utdrag fra Etablererhåndboken: - Hva vil det si å starte egen bedrift?

  Det er to måter å tjene penger på i Norge. Det ene er å være ansatt i
  en bedrift og heve lønn, det andre er å drive egen bedrift.

  Det er stor forskjell på de to.
  Som ansatt har du rettigheter. Rettigheter rettet mot samfunnet og rettigheter rettet mot din arbeidsgiver. Som ansatt har du rett til lønn,rett til et godt arbeidsmiljø, rett til sykepenger om du er syk, rett til pensjon når du blir gammel, beskyttelse mot usaklig oppsigelse etc. Mange av disse rettighetene utøves av din arbeidsgiver på grunnlag av lover og regelverk og avtaler mellom partene i arbeidslivet. De er opparbeidet gjennom lang tid og skaper trygghet og forutsigbarhet for den ansatte.

  Les mer…
  28.03.2019 10:32
 • Utdrag fra Etablererhåndboken - Innovasjon og nyskaping

  Utdrag fra Etablererhåndboken - Innovasjon og nyskaping

  Det er mye fokus på innovasjon og nyskaping i vår tid. Både politisk og samfunnsøkonomisk blir det snakket om «hva skal vi leve av etter oljen», og vi er på stadig jakt etter de store, innovative, banebrytende ideene for hvordan vi kan løse fremtidens behov bedre, billigere, raskere og med ny teknologi.


  Ser vi oss tilbake vil vi også se at det har vært en rivende utvikling, særlig teknologisk, de siste 20-40 årene som har omformet store deler av samfunnet, både i måten vi jobber på, lever på, kommuniserer på og tenker på.

  Les mer…
  28.03.2019 09:38

Flere nyheter

Jeg samlet alle mine erfaringer gjennom 10 år som bedriftsrådgiver i en praktisk guide (håndbok) for deg.
Bestill den for 99 kr her. 

Hele boken koster 99,- , men hvis du ønsker å ta en titt på materialet først har jeg laget en “teaser”, altså en mindre versjon til deg, som du her får gratis. 

 • Etablererhåndboken Versjon 2.0 er her

  Etablererhåndboken Versjon 2.0 er her

  Da jeg skrev Etablererhåndboken™ for et par år siden var det ut fra erfaringen fra nær 1000 etablerere som hadde gjennomgått min metode. De to årene som har gått har gitt ytterligere erfaring fra nye 400 etablerere, og jeg tenkte at tiden var moden for å revidere boken og se om noe burde endres.

  Les mer…
  18.01.2021 11:03
 • Etablererhåndboken - en praktisk veileder for deg som ønsker å starte egen bedrift

  Boken - som er laget som en E-bok - er basert på erfaringene jeg har gjort gjennom de mer enn 10 årene, og mer enn 1000 etablererne, som jeg har gitt personlige veilednings- og rådgivningssamtaler, og alle kursene jeg har holdt for etablerere i hele Norge fra Troms i nord til Agder i sør.

  Boken er på ca 70 sider og inneholder alt du trenger å vite for å komme i gang på en god og smart måte. Den inneholder også tips og eksempler, blant annet på hvordan du kan bruke regneark for oppsett av budsjett, og praktiske figurer som du kan legge dine tanker og ideer inn i.

  E-boken kan bestilles i fullversjon for kr. 100,- ved å trykke på bestillingslinken under, og VIPPSE kr. 100,- til tlf 90750202.
  Du kan også laste ned en forkortet "prøveversjon" gratis for å se nærmere på form og innholdet først, eller lese utdrag fra boken på mine blogger under fanen "Blogg".

  30.10.2019 11:22
 • Med kundene i fokus

  Med kundene i fokus

  De fleste etablererne jeg snakker med har utgangspunkt i PRODUKTET de tenker å selge eller lage. Ikke så rart kanskje. Produktet de tenker å presentere har gjerne sitt utspring i de ressursene de allerede har. Det være seg utdanning, erfaring, eksisterende utstyr og maskiner, tilgjengelig tid, kapital etc. Det er jo dette de har best oversikt over, og der risikoen synes rimelig håndterbar.

  Les mer…
  13.03.2017 13:43
 • 5 banale grunner til at du mislykkes med din etablering

  5 banale grunner til at du mislykkes med din etablering

  2 av 3 mislykkes med etablering av egen virksomhet.

  Dette er statistikk som har endret seg lite over de siste årene. Det har vært en øking av antall AS-etableringer og en nedgang i antall ENK, men hovedtrenden holder seg. Etter 5 år er 2 av 3 ikke virksomme lenger.

  Her er de 5 mest banale årsakene til dette:

  Les mer…
  14.12.2015 11:17
 • Å bli tatt på alvor

  Å bli tatt på alvor

  Mange de som kommer til meg har relativt banale forretningsideer. Det er håndverkere som vil starte egen håndverksbedrift, akademikere som vil starte konsulentfirma, offentlig ansatte som vil starte privat tjenesteyting eller arbeidsledige som vil skape sin egen arbeidsplass fordi de ikke når fram i jobbmarkedet.  

  Les mer…
  04.11.2015 11:09

Flere nyheter

Hvorfor blogg?

På denne siden vil jeg "blogge" om ulike tremaer som har med etablering og grundervirksomhet å gjøre.

Jeg vil reflektere over faglige temaer, synse om ting som blir tatt opp i media, reflektere over problemstillinger, oppfordre til debatt og ellers ytre meninger og synspunkter fra min hverdag som coach, mentor og rådgiver.

Bloggen vil ikke bli oppdatert daglig, men etter hvert som jeg føler behov.

Bloggen skrives på nettsidene og vil også bli lagt ut på LinkedIn og facebook under mine profiler der.

Så får vi se hva det blir til :-)