Follow Your Dreams

Follow Your Dreams

Dette er ofte rådet du får når du vil starte bedrift.

Jeg tenker at dette ikke er det beste rådet du kan få. Drømmen i seg selv er gjerne målet og drivkraften, men nøkkelen til suksess er ikke å drømme stort, men å finne den riktige veien.

Det vil si planleggingen. De strategiske valgene du gjør. Realismen for gjennomføringen. Økonomien. Markedet. Risikoen. Formalitetene.

Alt for mange som starter bedrift lykkes ikke. De fleste (mer enn halvparten) som ikke lykkes kommer seg ikke gjennom det første oppstartsåret. De har ikke klare mål. Finner ikke veien. Bruker for lang tid. Bruker for mange penger. Bruker pengene feil. Finner ikke markedet. Klarer ikke selge seg inn.  De må kaste inn håndkleet altfor tidlig.

Å sette alle disse tingene sammen systematisk til en god oversikt, se at alt henger sammen, at det er flyt og en råd tråd i gjennomføringen, særlig i den første fasen der du skal befeste bedriften i markedet, tror jeg er helt grunnleggende for om du kommer til målet og får oppfylt drømmen eller ikke. Og at alt er tilpasset og skalert opp mot dine ressurser for å klare det.

Jeg har hjulpet over 1000 drømmere til å pakke inn drømmen i realistiske planer gjennom mer enn 10 år. 
85% av drømmerne har valgt å starte bedrift. 80% av de som startet har lykkes, ikke bare å komme gjennom det første året, men befestet seg gjennom 3-4 påfølgende år. 

Det er ikke ideen eller drømmen det kommer an på. Det er evnen til å gjennomføre.
En god plan fører lettere til riktig mål. Ingen plan fører kun dit du kommer.

29.10.2020 11:32