Hva skal til for å starte egen bedrift?

Hva skal til for å starte egen bedrift?

5 følgende viktige punkter må tas hensyn til hvis du nå tenker at “nå gjør jeg det - jeg starter for meg selv”.

1. Har du tid til det?

Sørg for at du har oversikt over dine egne ressurser (tid, penger, pågangsmot, kompetanse, plass, etc) i forhold til din livssituasjon. Å starte for seg selv krever ALT av deg den første tiden. Har du det rommet i din tilværelse nå? Eller kan du skape det? Involver berørte parter.

2. Har produktet ditt verdi?

Mange starter ut i fra en gjetning om at markedet trenger “deg” eller ditt produkt. Men gjør det egentlig det? Lag en oversikt over VERDIENE som ditt produkt/tjeneste vil representere for kjøperen (økonomiske, estetiske, praktiske, kvalitetsmessige, følelsesmessige, bruksmessige etc verdier).  

3. Test markedet

Etter at du har laget listen over må du sjekke det markedet du skal inn i. Vær sikker på at det er  et reelt og erkjent BEHOV for det du vil tilby. Undersøk også BETALINGSVILJEN knyttet til de verdiene du tilbyr.

(I vår gratis guide, link i bunn av innlegget, får du detaljerte råd om hvordan du kan teste markedet)

4. Ha kontroll på økonomien

Neste steg er å lage et enkelt budsjettoverslag på hva du må investere i for å komme i gang, og hvilke variable og faste kostnader som følger med driften det første året. Sjekk så hvor MANGE du må selge for å dekke inn disse kostnadene.

5. Planlegg

Ut i fra dette: Sett opp en konkret plan med mål, aktiviteter og tidsfrister for hva du skal gjøre det første året (oppstartsåret).

Få gratis guide: Etablererhåndboken: En praktisk veileder for deg som ønsker å starte egen bedrift. 

Med vennlig hilsen

Morten Berger

11.03.2019 11:00