10 viktige punkter å tenke på før du starter bedrift

10 viktige punkter å tenke på før du starter bedrift

Mange starter bedrift ut fra en ide de får, uten å vurdere hva det vil innebære.
2 av 3 lykkes ikke med etableringen....
Her kommer 10 punkter du bør tenke på før du starter opp, slik at du har større sjans til være blant de 30% som lykkes.

1.Har du ressursene til det?
Sørg for at du har oversikt over dine egne ressurser (tid, penger, pågangsmot, kompetanse, plass, nettverk etc) i forhold til din livssituasjon. Å starte for seg selv krever MYE av deg den første tiden. Har du det rommet i din tilværelse nå? Eller må du skape det? Involver berørte parter og søk hjelp der du kan. 

2.Tidslinjen
Det tar tid å gå fra å ha en ide til å tjene gode penger på den. For de fleste kan det ta flere år. Tiden kan deles opp i etapper slik at du har en oversikt over hver etappe. Sett av nok tid, særlig på de to første etappene som har med planlegging og igangsetting å gjøre. Planleggingen skal gi et godt grunnlag for å kjøre i gang bedriften din. Den fasen er den kritiske. Å gå fra å selge de første få til å selge «mange nok» vil kreve mye arbeid. 

3.Ideen din.
Om ideen din skal ha muligheter til å bli til en lønnsom bedrift er det 3 viktige elementer den må inneholde: Hva skal du selge? Hvem skal du selge til? Hvordan skal du tjene penger på den?
Dette er grunnlaget for forretningsplanen din. Sørg for at det er sammenheng mellom de tre, og at denne sammenhengen er realistisk.

4.Har produktet ditt riktig og nok verdi?
Mange starter ut fra en antakelse om at markedet trenger “deg” eller ditt produkt. Men gjør det egentlig det? Lag deg en oversikt over VERDIENE som ditt produkt/tjeneste vil representere for kjøperen (økonomiske, estetiske, praktiske, kvalitetsmessige, følelsesmessige, bruksmessige etc). Dette må stemme med hva kundene vil legge vekt på når de skal bestemme seg for å kjøpe av deg.

5.Kjøp og salg
Kjøp og salg er 2 ulike handlinger. Du skal selge, dvs gi fra deg verdier og få penger. Kunden skal kjøpe, dvs gi fra seg penger og få verdier. Det vil si at man veier verdier mot penger og finner ut om det er likevekt. Får kunden flere eller andre verdier for de samme pengene et annet sted så handler han gjerne der. Salgspris (din verdisetting) er derfor ikke alltid i likevekt med kjøpspris (kundens verdisetting).

6.Test markedet
Etter at du har laget listen over verdiene du mener å kunne levere må du sjekke om det markedet du skal inn i virkelig etterspør disse verdiene. Vær sikker på at det er et reelt og erkjent BEHOV for det du vil tilby. Undersøk også BETALINGSVILJEN, som er knyttet til de positive verdiene som kunden ønsker å oppnå og de negative verdiene han ønsker å unngå.

Hvordan du tester markedet er opp til deg. Du kan observere, undersøke, sjekke statistikk, spørre deg fram, etc. Det er viktig at du erstatter mest mulig av det du tror med det du vet og er sikker på.

Husk at kundene dine er mangfoldige. Ikke alle setter like stor pris på alt, eller handler etter de samme mønstrene. Del de opp i kategorier eller kundesegmenter

7.Budsjettering
Før du satser penger på bedriften din må du gjøre deg opp en formening på hvor mye du vil satse. Lag et investeringsbudsjett som viser dette, og som også viser om du har pengene tilgjengelig eller om du må låne eller søke om eksterne penger.

Du bør også sette opp et driftsbudsjett for hvordan du tror driften vil gå gjennom inntekter (salg) og kostnader (kjøp) gjennom året. Vær realistisk. Pengene kommer fra salg. Sjekk så hvor MANGE du MÅ selge for å dekke inn disse kostnadene og ha litt til lønnsevne til deg selv. Vær realistisk på hvor mye du tror du kan selge de første årene.

8.Ha kontroll på økonomien
Har du gode budsjetter og gode planer for hva du skal gjøre så har du også et godt redskap til å kontrollere økonomien. Følg med på regnskapet den første tiden og sammenlign med hva du satte opp i budsjettene. Er det avvik? Ta kontroll og korriger! Vær spesielt oppmerksom på likviditeten, din evne til å betale regningene i tide.

Og husk at hva du kan hente ut av lønn ofte er minimalt i starten. Lønnsevnen er i prinsippet det som er igjen etter salg når alle kostnadene er betalt.

9.Forretningsmodell. 
Forretningsmodellen er motoren i bedriften din. Den kan være visuell, (f.eks. Osterwalders Business Model Canvas), eller beskrives på annen måte. Det viktige er at du har oversikt, kontroll og styring med hva den inneholder og hvordan de enkelte viktige elementene virker sammen slik at bedriften din vil gå rundt så jevnt og bra som mulig.

10.Planlegg framdriften
Sett opp en konkret plan med mål, aktiviteter og tidsfrister for hva du skal gjøre det første året (oppstartsåret). Lag en strategi for hva du skal gjøre når, i hvilken rekkefølge, og sjekk hvordan det slår ut økonomisk. Lag deg kontrollpunkter underveis, f.eks. for hver måned.

En god plan skal følges og kunne gjennomføres med ønskede resultater. Gjør den ikke det – lag en ny og bedre plan!

 

09.08.2019 14:14