Utdrag fra Etablererhåndboken

Utdrag fra Etablererhåndboken

Jeg tenker å legge ut deler av Etablererhåndboken som blogginnlegg framover.
Dette første innlegget gjengir FORORD til boka. 
Etter hvert vil hele eller deler av de enkelte kapitlene også bli lagt ut fortløpende, så følg med på bloggen og lik og del med andre.

FORORD

Gjennom mer enn 10 år har jeg snakket med nær 1000 ulike etablerere og grundere om deres forretningsideer. Som veileder og rådgiver har jeg bidratt til at de har fått et annet og ofte mer reelt syn på ideen sin, sett sammenhengen mellom produktet / tjenesten de skal levere og det markedet de skal ut i, og de økonomiske konsekvensene. Vi har snakket om relasjonsbygging, markedsføring og salg, og hva som skal til for at kundene blir interessert og til slutt ønsker å kjøpe produktet.


De har fått forståelsen av hvordan økonomien henger sammen med, og er bestemmende for, rammebetingelsene for oppstart og drift, tidsbruk og likviditet. De har sett hvordan lover og regler kan sette begrensninger rundt aktiviteter og metoder, og hvilke bransjer som krever tillatelser eller godkjenninger fra offentlige instanser for å kunne drive.


Vi har snakket om viktige ting som risiko, risikostyring, strategi og planlegging. Om de personlige egenskapene som bør være tilstede, og drivende, for gjennomføringen av oppstarten og bedriftens videre liv. Om å sette av tid, ha støtte fra familie, hente fram motivasjon og å gjennomføre planene.


Mange av ideene har vært ganske like, og kanskje ganske trivielle, men alle personene har vært ulike. Derfor har det vært viktig å gjennomgå etablererfasen (planleggingsfasen) ut fra den enkeltes grunnlag og ståsted. Hvert individ har sin egen personlighet, sine egne ressurser i form av penger, tid, forståelse, egen bakgrunn og oppvekst, utdanning og kompetanse. Derfor har jeg hver gang møtt personene med åpenhet og nysgjerrighet, og uten å være forutinntatt eller dømmende.


Min innfallsvinkel er at alle ideer er gjennomførbare. Det er personen bak samt markedets bedømming som avgjør om ideen blir suksess eller ikke.


Min oppgave er å gi forståelse, kunnskap og motivasjon til å gjennomføre. Vise grunnlaget og kjernen i bedriften og å se etter pengemaskinen. Deretter realitetsbehandler vi risiko og usikkerhet og finner løsninger på hvordan de kan håndteres.

Jeg har alltid hatt en coachende tilnærming til veiledning og rådgiving. Det vil si at jeg har stilt flere spørsmål enn jeg har gitt konkrete svar. Jeg har stimulert til at etablereren selv innser, og finner gode løsninger på, de utfordringene som vil komme. Dette har gitt meg god innsikt i temaet, og har frembragt en god og funksjonell metode som jeg med denne boken ønsker å dele med andre.


Første delen er formet som en håndbok til hjelp for etablereren selv. Den gir tematikk, forklaring og oversikt over hva en god bedriftsetablering vil innebære. Denne håndboken er ikke utdypende, det finnes mye tilgjengelig informasjon på nett og i litteraturen, men den skal være relevant og gi leseren en god forståelse for oppgaven og fremgangsmåten.

Jeg håper dette kan være til glede og nytte i arbeidet med å planlegge og starte opp bedriften din.

Lykke til med arbeidet.
Morten Berger
Coach, mentor, veileder og rådgiver Innehaver av Berger Bedriftsutvikling AS

17.03.2019 13:17