Utdrag fra Etablererhåndboken: Planleggingsfasen

Utdrag fra Etablererhåndboken: Planleggingsfasen

Planleggingsfasen er den billigste, mest ufarlige, men kanskje den viktigste fasen i å utarbeide en god forretningsplan. I denne fasen kan tankene fare fritt, mål og drømmer kan behandles som oppnåelige, alt er mulig og de villeste fantasier er lov å tenke.


Dette utfordrer fantasien og kan gi grobunn for helt nye innfallsvinkler og muligheter.
Etter hvert som denne fasen skrider frem vil en del av målene vise seg vanskelige, en del av drømmene må modereres, og den endelige planen skal være en plan som skal gjennomføres ut fra de resursene og de midlene du har hånd om, og ut fra hva du tror er den beste måten å gjennomføre det hele på.

Det hele starter gjerne med at du VIL noe. Dette er gjerne kjernen av forretningsideen din og grunnlaget for iveren og drivkraften for gjennomføringen. Du vil kanskje realisere en ide? Eller et produkt? Eller du vil tjene mere penger? Være din egen sjef? Bestemme over deg selv? Kanskje vil du noe på vegne av andre? Du har sett et problem, og vil gjøre ting lettere, enklere, bedre, billigere? Eller du har kanskje ikke noe valg? Arbeidsmarkedet har lukket deg ute og du må finne andre veier?


Årsakene kan være så mangt, og grunnlaget for dem veldig ulike. Men innerst inne ligger en DRØM, og det er drivkraften i det hele. Tenk om jeg kunne få realisert dette! Tenk hva det kan føre til!

Det forstyrrende elementet i disse tankene er om du KAN det du gjerne vil. Har du kompetansen? Sertifikatene? Tiden? Viljen? Pengene? Har du med andre ord ressursene som skal til? Hvis ikke må du kartlegge det du har, eller kan skaffe deg, og legge listen etter det. Det kan hende at ting må starte i det små, med begrensede ressurser, og at det vil ta litt tid før du kommer dit du vil.


Det siste spørsmålet, når svaret på de to første er JA!, er om du BØR gjøre det likevel. Er det lurt? Er det et stort nok marked? Er kundene villig til å betale for produktet? Hva vil de betale? Vil de velge ditt produkt / tjeneste? Hvor mange «salg» må du ha? Hva må du gjøre? Er det konkurrenter i dette markedet? Hvordan vil alt se ut om noen år? Vil ting endre seg?


Det er dette siste som forretningsplanen skal gi svar på. Det er den som avgjør om du synes det er lurt eller ikke å gjennomføre.


Vi har satt opp en «stein-på-stein»-framstilling av dette som viser hvilken prosess du må gjennom for å lage en god og gjennomførbar plan. Dette kapittelet vil ta deg gjennom den prosessen på en (forhåpentlig) ryddig, forståelig og inspirerende måte.

2.2 Planprosessen
Planprosessen tar utgangspunkt i ideen din. Det du vil. Og som vi har sagt over, en kart-legging av dine ressurser, begrensninger, muligheter og dine trusler. Du bør også undersøke om ideen kan gjennomføres uten godkjenning, eller om det kreves noe for å gjennomføre.
F.eks. serveringsbevilgning om det gjelder mat, skjenkebevilling om det gjelder drikke, godkjenning fra Mattilsynet om det gjelder produksjon av mat eller hold av dyr, registrering hos Arbeidstilsynet om det gjelder frisør, vasking eller byggearbeider, eller at andre instanser må uttale seg. Det kan også lønne seg å undersøke bransjen du vil inn i og se om den går bra eller sliter. Om det er plass til «en til» eller om det er kamp om kundene. Det kan være lurt å gjøre seg opp en formening om du må låne penger, om du kvalifiserer til tilskudd eller på annen måte trenger finansiell støtte eller back-up for ideen.

Planprosessen er å gå fra IDE til BEDRIFT gjennom flere steg. Det er opp til deg hvilken metode du ønsker å benytte, men å starte en bedrift på kun ide-stadiet er i prinsipp en dårlig ide. Som tidligere sagt er det da stor sannsynlighet for at du ikke vil lykkes.


Denne prosessen legger grunnlaget for det som etter hvert blir forretningsplanen din, dvs den planen du legger for å etablere, starte og kjøre i gang bedriften din.Planen kan være skriftlig, kun finnes i ditt hode, eller noe midt imellom. Fordelen ved å skrive planen ned og dokumentere den er at det er lettere for din egen del å se hva som er planen, og det er lettere å kommunisere den til andre, f.eks. banken, investorer, søknader om tilskudd, og andre.

Tips:
Det finnes mange ferdige maler du kan benytte til å skrive ned planen din. Benytt den du synes er greiest for deg. Suppler gjerne med skjemaer, grafer, regneark, bilder og annet du kan illustrere den godt.

03.05.2019 09:46