5 banale grunner til at du mislykkes med din etablering

5 banale grunner til at du mislykkes med din etablering

2 av 3 mislykkes med etablering av egen virksomhet.

Dette er statistikk som har endret seg lite over de siste årene. Det har vært en øking av antall AS-etableringer og en nedgang i antall ENK, men hovedtrenden holder seg. Etter 5 år er 2 av 3 ikke virksomme lenger.

Her er de 5 mest banale årsakene til dette:

  1. Du etablerer bedrift etter følelsene, uten å forstå hva det innebærer.

  2. Du er forelsket i produktet du skal selge, og tror at alle andre vil ble det også så fort du er i gang.
     
  3. Du har ikke forståelse for forretningsmodellen din, eller du tror at du ikke trenger det siden du bare skal etablere en «liten» bedrift.

  4. Du bruker alt for lang tid fra de første salgene til å nå det volumet du kan overleve på, og går «tørr» for likvide penger og motivasjon i mellomtiden.

  5. Du mangler struktur på rutinene dine, og når ting begynner å gå fort klarer du ikke henge med. Alt går i surr og du blir utbrent og gir opp.

Som du ser er det ikke nevnt med et ord at ideen er håpløs, eller at produktet er håpløst, eller at markedet er for lite, eller om du mangler oppstartspenger, eller om du tar ut for mye penger til deg selv, eller at det skyldes MOMS eller SKATT. Alle disse tingene kan du jo utelukke før du starter, om du har gjort litt undersøkelser, og laget deg en plan før oppstarten.

De fleste produkter har sitt marked. Og det finnes et marked for alt.
Og dette er kjernen i det å lykkes. Klarer du å finne markedet for DITT produkt? Og hva vil markedet EGENTLIG ha? Og hvorfor skal de kjøpe det av DEG?

Mange har et godt produkt i utgangspunktet. Å selge et eksisterende produkt til et eksisterende marked høres jo trygt og greit ut, men selv om noen har hatt suksess før deg betyr ikke det at du automatisk vil få det. Et eksisterende marked er som regel mettet, det er ikke plass til «en til», så kundene må slutte å handle der de pleier og begynne å handle hos deg i stedet. Å finne fram til de verdiene DU representerer som skal til for at kunden endrer sine vaner er nøkkelen til dette. Du må altså finne ut HVORDAN du får overtalt dem til dette.

Å komme med et NYTT produkt til et eksisterende marked kan være mere utfordrende. Her kan nysgjerrighet og det å presentere det nye produktet først være avgjørende. Timingen er veldig viktig; er markedet modent for det nye produktet? Skeptisk? Forstår de verdien av det? Er de villig til å betale for det? Vil de ha det NÅ, eller kan de vente? Treffer du her kan du ofte prise produktet ditt høyt og få en flying start i forhold til konkurrentene. For de vil komme.

Å satse på å skape et nytt marked er veldig risikofylt, det tar tid og det koster mye penger. Vi snakker her om stor innovasjonshøyde, såkalt «disruptive innovasjon». Her skal både et nytt produkt lanseres og et nytt marked oppdras til å skifte vaner fort. Det er ikke mange slike etableringer i Norge. Dessverre, for det er gjerne her de statlige innovasjonsmidlene settes inn. Det er krevende, og krever ofte et team av etablerere, flere investorer og det tar ofte år før suksessen kommer, dvs at markedet «tar av». Men når det gjør det er resultatet ofte markant.

Som du ser av de 5 punktene jeg satte opp så starter alle med DU.
Det er fordi det er DU som avgjør om du vil lykkes eller ikke med din bedriftsetablering. Og det er DIN evne til å unngå de 5 punktene som er utslagsgivende.

Alt jeg kan gjøre er å bidra til at du klarer det.

14.12.2015 11:17