Hvorfor Lean Start-Up er den nye trenden for entreprenørskap

Hvorfor Lean Start-Up er den nye trenden for entreprenørskap

Har du noen gang tenkt på hvorfor over 2/3 av alle nystartede selskaper ikke lykkes?

Det er gjort mange studier av dette. Problemet er ikke bare et norsk problem, det samme bildet vises også internasjonalt. Svaret ligger i hvor godt forberedt du er når du starter opp. 

Tradisjonelt tar mange utgangspunkt i produktet sitt, det de skal selge. For tjenester kan det vare et fag, en kompetanse, et yrke man har utført tidlige i livet, og som man mener å beherske relativt godt.. For «hardware» kan det være et produkt eller en produktide man har god tro på, kanskje noe som allerede er ute i markedet, eller som man har funnet opp selv. Som regel har man selv kjent et behov eller savn etter dette og tenker at «det må være flere enn meg som savner dette». Drømmen om å starte for seg selv, bli sin egen sjef, ha frihet og selvstendighet til å påvirke, kanskje skape seg en formue, få suksess er født.
Deretter lager man en forretningsplan som angir hvordan man har tenkt å selge dette produktet, og så gjennomfører man den..

Resultatet er som regel (konf. De 70 %) at det er tyngre å komme i gang enn forventet. Særlig byr tilgangen til markedet på utfordringer. Kundene finner deg ikke, de liker ikke produktet ditt så godt som du, de har dekket behovet på annet vis, de foretrekker å handle på «det vanlige» stedet, markedet var ikke så stort som du trodde, de er ikke villig til å betale prisen du vil ha. Ting tok lenger tid enn du regnet med, og ble dyrere enn du hadde forutsett. Du går tom for penger og må pakke sammen. Drømmen ble knust, sparepengene brukt opp og du sitter igjen med et nederlag, og tenker «Aldri mer!»

Lean Start-Up er en relativt ny filosofi rundt dette.

Den flytter fokuset fra produktet til markedet. Før man legger for mye arbeid i selve forretningsplanen og låser beslutningene basert på antakelser så bør man vurdere ulike hypoteser basert på «facts». – Jamen, jeg KJENNER dette markedet og VET hva jeg skal gjøre, sier du.  
Mulig det, men da bør du sjekke ut det du «VET» i en forretningsmodell og simulere hvordan det vil fungere som business, og så vurdere om du har funnet «den beste» løsningen.

Deretter bør du sjekke dette mot et reelt marked for å få tilbakemelding på hvordan DIN løsning blir mottatt. Å høre på hva «reelle kunder» mener om produktet, egenskapene, verdiene, relasjonsbyggingen, salgskanalene og -metodene, prisstrategien, betalingsstrategien etc, gir deg mulighet til å revurdere og korrigere før realisering.  

Med «reelle kunder» mener vi da de markeds-segmentene du tenker å henvende deg til. Det krever at du har gjort en vurdering av dette på forhånd og at du kan gå mer eller mindre direkte ut mot noen av dem og teste ut dine hypoteser og få «reelle» tilbakemeldinger.

Fordelen med denne metoden er at sjansen for å gjøre feil reduseres betraktelig. Det hele er relativt billig på dette stadiet, og du reduserer risikoen i prosjektet ditt betraktelig.
Om du ble nysgjerrig på dette kan du lese mer på https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything/ar/1

Og om du ønsker hjelp så kan vi selvsagt coache deg gjennom prosessen, slik vi har gjort med snart 400 andre forretningsideer.

09.12.2014 10:19