Hvor mye tid og penger er du villig til å bruke for å unngå gode råd?

Hvor mye tid og penger er du villig til å bruke for å unngå gode råd?

Et provokativt spørsmål tenker du, men om du leser videre så kommer du kanskje på andre tanker.

Når du skal starte egen bedrift så er det som regel ganske mye du er usikker på, og som du må sette deg inn i. Mye av dette finner du svar på gjennom nettsider og artikler på internett. Alt det praktiske er godt forklart på Altinn og Bedin, og lover og regler er tilgjengelige på Regelhjelp og Lovdata. Dette er fakta og kunnskap som du lett kan få tak i – uten kostnader. Det tar imidlertid litt tid å lese og forstå, men det er kompetanse du må ha, og får bruk for, når du skal drive bedriften din.

Det som er litt vanskeligere er å gjøre valg. Dette krever at du har forstått og vurdert alle mulighetene og alternativene som foreligger, og at du velger bort de som ikke er gode. Da sitter du igjen med de beste, og kan begynne å sette de i sammenheng slik at helheten utgjør den «glupe» ideen som skal sørge for at kundene løper til DEG og kjøper. Det er her du trenger gode råd.

De beste rådene får du fra de som har gjort tingene før deg. De som har prøvd og feilet og sett hva som er lurt og ikke så lurt, og hvilke konsekvenser de enkelte valgene kan (og ofte vil) føre til. De som kan «se» inn i fremtiden, fordi de har vært der. Det er dette som kalles erfaring, og som ofte har kostet dem dyrt.

Og det er her overskriften begynner å gi mening. Hvor får du tak i slike gode råd?
Det er nok av folk som mener og tror, og har råd for mye av det du skal drive med og hvordan du bør gjøre ting. Men felles for de fleste er at de har en annen agenda enn deg, og at de ikke kjenner til alle faktorene rundt DIN bedrift. Å lytte til slike råd kan fort bli dyrt og ta mye tid da de ofte viser seg å være blindveier som ikke fører dit du egentlig vil. Da må du gå tilbake og gjøre ting på nytt, og du har brukt både tid og penger unødvendig.

Gode råd er dyre sies det, og redselen for å bruke penger i starten gjør at å betale for en coach og rådgiver blir sett på som «waste-of-money». Men de som opererer som dette, som sitt yrke og profesjon, er som regel de som har gjort seg erfaringer, som vet konsekvenser av gale valg, som kan se alle ting i sammenheng og lede deg fram mot de gode beslutningene. Uten at du bruker for mye tid og penger på ting som ikke gir framdrift.

Vet du forresten at 2 av 3 som starter bedrift ikke får det til? Og at årsaken til det er at de bruker for mye tid og penger på ting som ikke gir god nok framdrift?

 

07.09.2015 11:05