Coaching - et redskap for utvikling

Coaching - et redskap for utvikling

Coaching har kommet på full fart inn i næringslivet de siste årene, og flere og flere ledere benytter egen coach for å fremme utvikling, både av seg selv og den bedriften de leder.

Behovet springer ut av en stadig mer hektisk hverdag der kravet til å ”levere” i forhold til endringer i omgivelsene skaper stress og jag etter stadig å være oppdatert. Bedriften må henge med og snu seg etter raske endringer i trender, markeder, kundekrav og konkurrenter. Lederne må holde seg oppdatert og velge riktige strategier for hvordan bedriften skal utvikle seg. De ansatte skal leve opp til stadige omstillinger og hele tiden hente ut ”det beste” i seg selv til fordel for jobb og karriere.

 

Resultatet ser vi i form av økt sykefravær, utbrenthet og at stadig flere ikke henger med på karusellen. I dette bildet kan coaching bidra til å lette trykket, klarne sinnet og gjenskape oversikt og overskudd til å mestre bedre. Coachen kan bidra til personlig og faglig utvikling i ønsket retning.

 

Hva er coaching ?

 

En coach er en profesjonell samtalepartner, som er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, og bevisstgjøre mennesker, slik at de kan frigjøre mer av sitt potensial og utvikle seg på et personlig og faglig plan


Coaching bygger på et tankesett om at mennesker selv sitter på svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt av utfordringer som får utøver til å sette sine tanker ut i livet.

 

Coachen er ikke primært ute etter å forandre folk, men ønsker å se dem utvikle seg.
I coaching er det et mål at den som blir coachet skal føle seg hørt, sett, utfordret og støttet. Coachen har fokus på nåtid og fremtid, og er løsnings- og mulighetsorientert. En coach inspirerer deg til å hente frem kunnskap, ferdigheter, ideer, tanker, ønsker, løsninger m.m. fra underbevisstheten. Den viktigste oppgaven for coach er å være 100% til stede i din utviklingsprosess og sørge for at du holder motivasjonen oppe på et høyt nivå og at du når dine mål.

Naturlige resultater av coaching:

  • Du når flere av dine mål – raskere
  • Økt selvinnsikt og selvtillit
  • Flere perspektiv og nye løsninger
  • Klarere fokus på nå og fremtiden
  • Du blir tydeligere ovenfor andre mennesker
  • Du oppnår resultater du er fornøyd med
  • Bedre livskvalitet og balanse mellom jobb og andre områder i livet
  • Mål og drømmer kommer til overflaten og blir synlige

 

Skeptisk? For godt til å være sant? Motefenomen?
Stadig flere oppdager at det virker. Kanskje verd å prøve for deg også?

13.05.2015 11:19