Etablererhåndboken Versjon 2.0 er her

Etablererhåndboken Versjon 2.0 er her

Da jeg skrev Etablererhåndboken™ for et par år siden var det ut fra erfaringen fra nær 1000 etablerere som hadde gjennomgått min metode. De to årene som har gått har gitt ytterligere erfaring fra nye 400 etablerere, og jeg tenkte at tiden var moden for å revidere boken og se om noe burde endres.

Etter å ha sett på den med nåtidens øyne fant jeg svært lite å endre på. Utfordringene og problemstillingene er langt på vei de samme. Metoden har befestet sin relevans, og den nye versjonen inneholder derfor ingen vesentlige endringer utover å rette skrivefeil og bygge om noen setninger. For å markere at den nå er revidert og oppdatert har jeg derfor kalt den versjon 2.0.

Da jeg leste gjennom ved årsskiftet var det også med erfaringene fra det spesielle året 2020 i tankene. Året der korona-viruset brøt ut i pandemi med drastiske virkninger på samfunnet generelt og på bedrifter spesielt. Jeg har registrert en liten nedgang i antall nye klienter, noe som skyldes en avventende holdning, en vente-og-se-holdning grunnet usikkerheten. Men avventende holdning generelt har blitt kompensert med flere klienter fra nav som har benyttet seg av muligheten til å beholde dagpengene uavkortet i planlegging- og oppstartsperioden, en trygghet for de som har mistet jobben under pandemien. Behovet for en god håndbok og faglig bistand er derfor markert til stede også nå når vi ser håp om at vi kan få kontroll med pandemien i 2021.

Usikkerheten i markedet gir seg først og fremst utslag i forretningsmodellen, der det jeg kaller betalingsviljen sitter lenger inne, noe som igjen påvirker relasjonsbyggingen, men også forplanter seg bakover til ressurser, aktiviteter og nøkkelpartnere. Dette må vi ta hensyn til når nye forretningsmodeller skal bygges. Det er naivt å tro at markedet vil bli som før. Vi (forbrukerne / markedet) har fått nye vaner, og det påvirker selvsagt både behov, produkter, metoder, budskap, kanaler, kjøpemønstre mm. Dette er ikke bare negativt, men gir også nye muligheter, noe som åpner for nye forretningsideer og bedrifter. Derfor må forretningsmodellen være fleksibel og tilpasset de endringene som fremtiden kan (og vil) bringe.

Det er en spennende bransje jeg får lov å jobbe i, og jeg ser hvordan den metodiske oppbyggingen fra forretningside til forretningsplan gir inspirasjon, forståelse og kompetanse og åpner muligheter, skaper trygghet og motivasjon for å tørre å satse på å bygge opp bedriften de drømmer om.

Høsten 2020 gjorde jeg en liten undersøkelse blant mine klienter. Jeg tok for meg meg 2017-kullet og så på hvor mange av dem som startet bedrift, og hvor mange som fortsatt var oppe og gikk i 2020. 85% av dem startet bedrift i 2017 eller året etter. Noen også seinere. Noen hadde falt fra underveis, men høsten 2020 var fortsatt over 80% i drift. Jeg tar dette som en god inspirasjon og bekreftelse på at min metode, som beskrives i Etablererhåndboken™, virker og gir etablererne det som skal til for å skape en bedrift som kan overleve mer enn oppstartsåret.

Derfor er jeg trygg på at min metode fortsatt gir resultater, og at det lønner seg å bygge stein på stein og jobbe metodisk med ideen sin fram til en gjennomførbar og god plan for oppstarten og igangkjøringen.

Etablererhåndboken™ versjon 2 vil være tilgjengelig i e-format fortsatt, men jeg vil også trykke opp et lite opplag i fysisk papirformat for de som ønsker det.

Nytt i 2021 vil også være at jeg vil tilby mine tjenester innen veiledning og rådgiving til et større marked gjennom en serie seminarer, kurs og individuelle samtaler og oppfølginger digitalt. Da kan jeg betjene hele landet, og til priser som bør være overkommelige for de aller fleste.

Jeg ønsker alle lesere av boken lykke til med lesingen, og velkommen til individuelle samtaler eller kurs om det er ønskelig.

 Drammen, januar 2021                                                            

Morten Berger

Ja, jeg bestiller Etablererhåndboken V2.0 til kr. 150,-

18.01.2021 11:03