Fra tanke til handling.

Fra tanke til handling.

Å starte en bedrift kan være krevende nok.
Å drifte den fram mot suksess er minst like krevende.
Men å løfte den til fremtidig vekst krever mer enn hardt arbeid.

Mange bedriftsledere blir sittende fast i dagens oppgaver og gjøremål og finner ikke tid og anledning til å forberede bedriften på morgendagens utfordringer.
Bedriften vokser til et gitt nivå, som regel 3-4 ansatte, og befester seg der. Visste du at mer enn halvparten av alle bedrifter i Norge har 4 eller færre ansatte? og at 75% har færre enn 10 ansatte?
Faktisk består 95% av Norsk næringsliv av SMB-bedrifter med færre enn 50 ansatte.

Hvordan komme seg videre?
For å utvikle seg er det nødvendig å ha en god oversikt over egen bedrift og hvordan den fungerer, og en god formening om hvordan markedet vil se ut om 5-10 år.
Det har mange, men de færreste gjør noe bevisst med det. Hverdagen krever sitt og ting blir til mens man løper.
Om 20 år vil 70% av eksisterende bedrifter være skiftet ut med andre, mer konkurransekraftige bedrifter som løser kundebehovet på nye måter.
Er din bedrift en av disse?

Vi lever av å coache SMB-bedriftene fram til en bevisst utvikling.
Med grunnlag i forretningsideen belyser vi dette gjennom alternative forretningsmodeller, fremkaller ulike plan-alternativer, gir grunnlag for gode valg og kvalitetsikrer dette opp mot økonomien.
Resultatet blir gode forretningsplaner som er framtidsrettet, og som gjenspeiler seg i økonomiske budsjettmodeller.
Dette gir perspektiv, nye muligheter og en trygghet for at man beveger seg målrettet mot fremtiden.

23.02.2015 15:34