Vi har fått ny visuell profil !

Vi har fått ny visuell profil !

Resultatet kommer ut fra et studentprosjekt for avgangselevene ved studiet for visuell design ved Høyskolen Buskerud-Vestfold. 

Designernes beskrivelse av logoen er:
"Berger Bedriftutviklings logo består av firmanavnet plassert under en berg-krystall eller en krystallformasjon. Selve ikonet vil vekke positive assosiasjoner til krystaller, eller isfjell eller berg, noe som klinger godt med firmanavnet"

Selv er jeg meget fornøyd med resultatet, både grafisk og fargemessig.
Jeg tror dette kan bidra til økt oppmerksomhet og at jeg skiller meg fra øvrige aktører med en mer kreativ og utfordrende design.

All ære til Morten Andersen, Tora Eidsvåg og Ruta Uselyte som også bidro til å klargjøre mine verdier og spisse mine budskap.

09.06.2015 09:55