Digital lansering i 2021

Digital lansering i 2021

Vi vil lansere et digitalt tilbud rettet mot etablerere og grundere over hele landet i 2021. 
Tilbudet blir lansert trinnvis gjennom første halvår 2021, og vil etter hvert bestå av regelmessige direktesendte webinarer, Etablererhåndboken som e-bok, "Prosessen" fra ide til oppstart i 5 trinn med individuell veiledning/rådgiving gjennom digitale samtaler, samt oppfølging i etterkant gjennom oppstartsåret
Dette blir supplert med digitale kurs over ulike temaer knyttet til oppstart og drift av små bedrifter.

Kjernen i det hele vil være "Prosessen", dvs 5 dedikerte individuelle 1-til-1-samtaler for å gå fra ide til en forretningsplan som lar seg gjennomføre. av DEG, ut fra DINE forutsetninger. 

Varighet: De 5 trinnene gjennomføres som en fortrolig en-til-en-samtale med en varighet på 90 minutter. Med en uke imellom hver samtale, der du jobber selvstendig mellom samtalene, vil prosessen da ta 4-5 uker.

Gjennom prosessen får du eksklusiv tilgang til maler for budsjett, forretningsmodell, forretningsplan samt ubegrenset tilgang til mailkorrespondanse for spørsmål, videre avklaringer, synspunkter etc på det du gjør.

Etter prosessen er gjennomført vil du ha tilgang på videre samtaler for oppfølging gjennom oppstartsåret. Disse samtalene inngår ikke i «Prosess-pakken» og avtales og faktureres separat.

Denne prosessen har jeg de siste 10 årene kjørt for ca 1000 etablerere og vet at den virker.
85% av dem jeg har snakket med valgte å starte bedrift, 80% av disse lykkes og er fortsatt i drift 4 år etter oppstart.

Vil du også være blant de som lykkes så ta koontakt.

15.02.2021 08:09