Ny avtale med Etablerersenteret IKS

Ny avtale med Etablerersenteret IKS

Vi har fornyet og utvidet avtalen med Etablerersenteret IKS i Arendal.
Den nye avtalen løper fra 1. juni 2017 og har en løpetid på inntil 4 år. Det nye omfanget blir 3 dager pr uke med opsjon på en ekstra dag etter behov.

Avtalen henger sammen med den avtalen Etablerersenteret IKS har gjort med nav Aust-Agder om prosjekt AMO-Etablerer, og innebærer å tilby veiledning, rådgivning, kurs og oppfølging av søkere på ordningen med å beholde ytelsene fra nav i en periode for å planlegge og starte opp egen bedrift. 

Ved siden av å dekke dette behovet vil oppgaven være å yte tilsvarende veiledning og rådgivning for øvrige etablerere i kommunene Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand, samt å holde etablererkurs i hele Aust-Agder.

15.06.2017 10:52