En aldri så liten milepel..

En aldri så liten milepel..

Vi kan markere oss for en aldri så liten milepel i vår drøyt 10 år lange historie.
I disse dager runder vi 500 ulike forretningsideer som har vært innom oss for veiledning og rådgivning knyttet til forretningsideen sin. 

Mange av disse har valgt å starte opp og har drevet fram lønnsomme bedrifter på bakgrunn av gode planer.

Fra en sped begynnelse med coaching av grundere og etablerere i 2007, med rundt 30 ideer innom det året, har det bare "ballet på seg" og har ligget på rundt 100 pr år de siste 2-3 årene. Med et gjennomsnitt på 3-4 samtaler pr forretningside blir det jo etter hvert en del samtaler.

Siden 2012 har jeg rendyrket mitt konsept til kun å omfatte coachende veiledning og rådgivning. Det har jeg ikke angret på.
Det er hyggelig, og veldig motiverende for meg, å få uoppfordret tilbakemelding på hvordan disse samtalene har påvirket tankesettet, forståelsen og beslutningsgrunnlaget for disse menneskene. Like interessant, både faglig og menneskelig, har det vært å bli kjent med så mange ulike ideer og tankesett. Særlig givende har det vært å bli kjent med de mange fra andre kulturer som ofte har en litt annen tilnærming til utfordringene. 

Fortsatt har jeg (forhåpentlig) mange givende år fremfor meg med dette, og jeg gleder meg til å krype inn i mange nye hoder i tiden framover.

21.09.2015 13:50