Det blir en hektisk vår også

Det blir en hektisk vår også

Våren 2017 blir like hektisk som høsten var ifjor.
Uken fordeler seg mellom 2 dager i Drammen for NSFV og 2-3 dager i Arendal for Etablerersenteret IKS

Dette er lystbetont og givende arbeid, selv om det blir lange dager og uker.
Særlig gir samtalene med etablererne mening da jeg ser at jeg inspirerer og motiverer til forståelse og resultater.
Nesten uten unntak får jeg tilbakemelding på at samtalene har vært nyttige, givende, åpnet dører, avklart og bragt folk framover.

Som en sa: "på 20 minutter har du lært meg mer enn et kurs jeg betalte kr. 15.000 for"

I 2016 hadde jeg samtaler med 180 i Arendal og 75 i Drammen.
Så langt (på 2 mnd) i 2017 har det blitt 60 i Arendal og 14 i Drammen.

13.03.2017 14:02