Etablert.no som konsept er lansert

Etablert.no som konsept er lansert

Mandag 5. april lanserte vi konseptet etablert.no gjennom egen nettside www.etablert.no.
Konseptet er et digitalt tilbud til etablerere av "levebrødsbedrifter" i hele landet, og bygger på den erfaringen vi har bygget opp gjennom mer enn 10 års veiledning av rundt 1000 etablerere. 

Sentralt i konseptet står det vi betegner som Prosessen "5 steg til etablert bedrift", det vil si 5 dedikerte, personlige samtaler som leder fram til etablert bedrift. Gjennom denne prosessen får etablereren også tilgang til maler for budsjett, forretningsmodell, forretningsplan samt ubegrenset tilgang til mailkorrespondanse for spørsmål, videre avklaringer, synspunkter etc på det de gjør under veis.

Samtalene har definerte temaer som "Ideen", "Forretningsmodellen", "Økonomien", "Forretningsplanen" og realiseringe av "Bedriften", og foregår digitalt gjennom Microsoft Teams. Her får de et godt grunnlag før oppstart og igangkjøring av den planlagte virksomheten og en god plan å følge gjennom oppstartsåret fram til en levedyktig bedrift som gir lønnsgrunnlag. 

Vår erfaring, dokumentert ved en undersøkelse som ble gjort høsten 2020, viser at 85% av de som har gjennomgått denne prosessen velger å starte opp, og av disse så er 80% fortsatt i virksomhet 4 år seinere. 

I konseptet etablert.no ligger også en rekke gratis webinarer og tilgang til Etablererhåndboken, en håndbok som forklarer både prosessen og hva man må tenke på under veis, i tillegg til en rekke tips og ideer for hva som er lurt og hva man bør unngå av feller. 

Det meste av vår virksomhet rettet mot grundere og etablerere vil bli kanalisert gjennom det nye konseptet framover. Invitasjoner, nyheter, tips og informasjon vil skje løpende gjennom sosiale medier, og i begynnelsen primært gjennom egen profil på Facebook https://www.facebook.com/etablert.no

09.04.2021 11:27