Avtale med NSFV

Avtale med NSFV

Vi har gjort avtale med Norsk Senter for Flerkulturell Verdiskaping om gi veiledende og rådgivende samtaler samt å ha ansvar for kursdelen for dem gjennom 1.kvartal 2016. Dette vil binde opp 2 dager pr uke fram til påske, og er i første omgang en prøveordning for å sikre kapasiteten

Vi har fra før gjort veiledning og rådgivning samt holdt kurs i forretningsplanlegging for prosjektet iStart høsten 2014. Det var derfor hyggelig å bli spurt om å bistå i en periode for å sikre kapasiteten, 

NSFV har fra staten fått oppdragen med å utvide sin virksomhet til et landsdekkende tilbud, og i den forbinmdelse må kapasiteten sikres samtidig som denne utvidelsen vil ta mye kapasitet.

Dette er også en meget praktisk ordning da NSFV sine kontorer ligger kun et par minutters gange fra vår egen adresse på Grønland i Drammen. 

14.12.2015 08:43